-->

Tư vấn mua laptop lập trình Web

clock | Tin tức Laptop
394

Latop dành cho lập trình Website là những laptop đòi hỏi phải có CPU cao cấp như Core i5, Core i7. Tốt nhất là những CPU 4 lõi 8 luồng như Core i7 MQ hay QM, tốt nhất là CPU dòng HQ hoặc HK sẽ hỗ trợ công việc tốt nhất. Bạn không cần phải được tư vấn nhiều, cấu hình laptop lập trình Website cần có ít nhất :

  • CPU Core i5 trở lên
  • 4GB RAM
  • Ổ cứng 128GB SSD
Core i7

Cấu hình laptop lập trình Website tốt nhất 2017

  • CPU Core i7 4 lõi 8 luồng (MQ,QM,HQ,HK)
  • 8GB RAM
  • Ổ cứng 128GB + 500GB HDD

Bình luận